searchicon
مسکن

مسکن

ربا
علت حرمت ربا قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است: علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه ای از حکمت های آنها بیان شده… اطلاعات بیشتر
ربا و وام تسهیلات مسکن و وام خرید خودرو
در این رابطه سؤالی از دفتر مراجع شده که همراه با پاسخ آن ارائه می شود. س. اخذ وام تسهیلات مسکن با نرخ 11%و همچنین وام خرید خودرو با سود 12% از حیث ربا با قانون فعلی کشور چگونه است؟ پاسخ: پاسخ های زیر از… اطلاعات بیشتر