searchicon
مسح وضو

مسح وضو

چیستی مسح در وضو
مسح مرور دادن و گذراندن چیزی بر چیزی را می گویند[1] و در اصطلاح فقهی به کشیدن دست تر به روی سر و پاها اطلاق می شود. قرآن در سوره مائده آیۀ ششم متعرض این مسئله شده و تفاسیر قرآن نیز در ذیل این آیۀ… اطلاعات بیشتر
روایاتی در باره مسح پا
یکی از کتاب های معتبر حدیثی شیعه، وسائل شیعه است که در جلد اول، احادیث و روایات متعددی را با ذکر سند صحیح، آورده است. این روایات دلالت بر واجب بودن مسح پا بعد از مسح سر می کنند. ما در این جا به چند… اطلاعات بیشتر