searchicon
مرجعیت

مرجعیت

تعیین ولی فقیه
در نظام اسلامی برای مسئلۀ رهبری و ولایت فقیه دو شیوه متصور است: اوّل آن که ولایت و رهبری جامعه اسلامی توسط عده ای از فقها به صورت شورایی انجام شود، این حالت در صورتی است که همۀ شرایط رهبری در یک فقیه جمع نباشد.… اطلاعات بیشتر
مجتهد
مفهوم شناسی مجتهد با توجه به معنای اجتهاد که در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کار است،[1] و همچنین معنای آن در اصطلاح فقهی، که عبارت است از: به‌کار بردن توانایی های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی… اطلاعات بیشتر