searchicon
مراجع

مراجع

خمس و تقلید
خمس مال کسی که از هیچ یک از مراجع عظام، تقلید نمی کند، و همه وظایفش را بدون تقلید انجام داده است، از جمله مطالبی است که نیاز دارد به آن پرداخته شود. برای روشن شدن این موضوع توضیحات زیر، از دفاتر مراجع معظم تقلید… اطلاعات بیشتر
رشوه
مفهوم رشوه رشوه لفظى عربى از ریشه “ر ش و” و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسى به معناى… اطلاعات بیشتر
حکم پرداخت رشوه
در بارۀ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[1]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی كند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد كافری كه مال او محترم است[2] و اگر كسی به عنوان رشوه… اطلاعات بیشتر
لزوم تقلید از مجتهد
اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در… اطلاعات بیشتر