searchicon
لباس روحانیت

لباس روحانیت

روحانیت و طلبگی
نهاد روحانیت روحانیت نهادی در دین به شمار می آید که با تأسی به بزرگان و رهبران ادیان الاهی وظیفه تبلیغ و تبیین آموزه های آن ها را برعهده دارد. این نهاد برخاسته از متن مردم  و ملتزم به پایبندی هایی نظیر تقوا پیشگی، ساده… اطلاعات بیشتر
شرایط پوشیدن لباس روحانیت
امروزه در حوزه های علمیه مسؤلیت امور مربوط به پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری طلاب، بر عهده واحد تلبس معاونت تهذیب مدیریت حوزه علمیه قم است. این واحد در سال 1379 و طبق نامۀ کتبی شورای عالی حوزه علمیه قم به معاونت تهذیب مدیریت… اطلاعات بیشتر