searchicon
قاضی

قاضی

اساتید سید هاشم حداد
او در شهر مقدس نجف با عارف ربانی سید میرزا علی آقای قاضی آشنا شد و در حدود 28 سال نزد ایشان شاگردی نمود.[1]   [1]. همان، ص 101. اطلاعات بیشتر
سقوط قصاص
يكى از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذير خواهد بود.[1] لکن اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حكم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود… اطلاعات بیشتر
مرجعیت
معنای تقلید برای تقلید دو معنا متصوّر است: 1. معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبانان، باعث می‌شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر: خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر آن تقلید… اطلاعات بیشتر
زن و مرجع تقلید شدن
دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی آید. عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان،… اطلاعات بیشتر