searchicon
علت مرگ اشو

علت مرگ اشو

مرگ اوشو
اوشو در سال 1990 م؛ یعنی نزدیک به پنج سال بعد از اخراج از آمریکا مرد. اما دربارهٔ علت مرگ او  دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی گفته اند که در زندان ایالت اوکلاهومای آمریکا، یک منبع قدرت متوسط تشعشع رادیو اکتیو را در تشک خواب… اطلاعات بیشتر