searchicon
ضمیر متکلم در قرآن

ضمیر متکلم در قرآن

یگانگی خداوند و استفاده از ضمیر جمع
علمای علم عقاید (كلام اسلامی) دلایل متعدّد عقلی بر یگانه بودن خدا آورده اند و یگانه بودن خدا بدین معنا است كه تنها او است كه مستقلا و بدون نیاز به هیچ كس و هیچ چیز، خلق می كند و روزی می دهد و هدایت… اطلاعات بیشتر