searchicon
شرافت حسین بن على شهید فخ

شرافت حسین بن على شهید فخ

پدر و مادر حسین بن علی شهید فخ
الف. پدر وی علی بن حسن مثلث در عبادت و پارسایی از اوتاد زمان بود. واقدى در طبقات كبرى به گزارش عبد الرحمان بن ابى الموالى می‌نویسد: على بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب كه پدر حسين بن على شهيد… اطلاعات بیشتر
خانواده حسین بن علی شهید فخ
خانواده یکی از مهم‌ترین کانون‌هایی است که در تربیت افراد نقش اساسی دارد. پدر و مادر شهید فخ از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) هستند که علاوه بر امتیاز و شرافت نسبی، از پارسایان زمان خود بودند. در ضمن در مورد همسران و فرزندان… اطلاعات بیشتر