searchicon
سوء تغذیه کودکان یمن

سوء تغذیه کودکان یمن

وضعیت رفاهی یمن
یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان و در عین حال فقیرترین کشور عربی است. به استناد آمار سازمان یونیسف،[1] یمن بعد از افغانستان با 47 درصد سوء تغذیه در کودکان، جزو فقیرترین کشور های جهان محسوب می شود. «بولیراک»؛ سخنگوی یونیسف در این رابطه می… اطلاعات بیشتر