searchicon
سهم امام

سهم امام

قرض دادن خمس به سادات فقیر
یکی از مسائلی که گاهی از جانب بعضی از مقلدین مراجع عظام مطرح می شود این است که، آیا می توان سهم سادات را به ساداتی که واقعاً نيازمند هستند، قرض الحسنه داد تا افراد بيشتری مشكلاتشان رفع شود؟ در پاسخ به این پرسش جوابیه… اطلاعات بیشتر
فرق خمس و ماليات
بعضی از مردم به این دلیل که مالیات می پردازند،از پرداخت خمس امتناع می کنند، در حالی که این امر، وجوب پرداخت خمس را از ایشان ساقط نمی کند. لذا به خاطر رفع این شبهه، فرق خمس با ماليات بیان می شود: خمس يك واجب… اطلاعات بیشتر