searchicon
سفر مسلم بن عقیل به کوفه

سفر مسلم بن عقیل به کوفه

سفر مسلم بن عقیل به کوفه
نامه‏‌های فراوان و فرستادگان مردم کوفه، امام حسین (علیه ‌السلام) را بر آن داشت که برای اطمینان بیشتر کسی را به کوفه بفرستد تا درباره دعوت کوفیان تحقیق کند. از این رو مسلم را فرا خواند و در نامه ‏‌ای برای مردم کوفه چنین نوشت:… اطلاعات بیشتر