searchicon
ساختن تمدن اسلامی توسط ادریسیان

ساختن تمدن اسلامی توسط ادریسیان

ادریسیان و ساختن تمدن و فرهنگ اسلامی
تمایل حاکمان ادریسی به علم، نقش مؤثری در ساختن تمدن اسلامی داشت؛ زیرا فرهنگ مردم را تغییر می‌داد و به دانش‌اندوزی ترغیب می‌نمود که تأثیر آن بر اهل بصیرت پوشیده نیست. از این رو مهاجرت فقها، مشایخ و شاعران از شرق و غرب گزارش‌ شده… اطلاعات بیشتر