searchicon
زید بن قعنب

زید بن قعنب

ایجاد تردید در سند داستان تولد امام علی (علیه السلام)
یکی از راویان ماجرای تولد حضرت علی (علیه السلام) در کعبه، شخصی به نام «یزید بن قعنب» است که گفته می شود مشرک بوده و روایتش معتبر نیست و احتمال می رود این حدیث را جعل نموده باشد. ولی واقع آن است که: اولاً این… اطلاعات بیشتر