searchicon
زن شوهردار

زن شوهردار

ازدواج زن شوهردار با مرد دیگر
ازدواج زن شوهردار يا زنى كه در عدّه طلاق باشد باطل و حرام است و اگر دخول هم واقع شده باشد حرمت ابدى بين زن و مرد دوم حاصل شده و بايد از هم جدا شوند و ندانستن مسئله يا اشتباه كردن موجب تغيير حكم… اطلاعات بیشتر
ازدواج با زن شوهردار بعد از زنای با او
یکی از شرایط ازدواج آن است که زن شوهردار، هنگامی که دارای همسر شرعی و قانونی بوده، با مردی که بعداً می خواهد با او ازدواج کند (نعوذ بالله) روابط نامشروع (زنا) نداشته باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهر داری زنا کند، از نظر… اطلاعات بیشتر
زنا با زن شوهردار
اگر مردی با زن شوهردار زنا کند براساس فتوای اکثر فقها آن زن بر مرد زانی حرام ابدی می شود و فرقى نيست بين اين كه مرد زانى عالم باشد به اين كه او شوهر دار است يا نباشد، و فرقى بين عقد دایم و… اطلاعات بیشتر
زنای محصنه
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل… اطلاعات بیشتر