searchicon
روح القدس

روح القدس

روح
چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در كتاب های فلسفی و عرفانی كاربرد متعددی دارد.[1] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: 1.… اطلاعات بیشتر
روح در قرآن
آنچه از کلمۀ «روح» در علوم مختلف اراده می شود متفاوت بوده و این واژه در هر علمی چه در علوم قدیمه و چه علوم جدید معنای اصطلاحی خاص خود را دارد و در اصطلاح قرآنی نیز معنایی خاص از آن مورد نظر است که… اطلاعات بیشتر
دین
مفهوم شناسی دین در تفسير «دين» آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربيان مطرح شده است. به عنوان نمونه، «جان هيك» در كتاب «فلسفه دين» تعاريف گوناگونى از ديدگاه هاى مختلف دربارۀ‏ دين نقل مى‏كند: الف: تعريف روان‏شناختى: «دين، احساسات، اعمال و تجربيات افراد در… اطلاعات بیشتر
دين مسيحيت
تاريخ تفكر مسيحى از آغاز تاكنون داستان درازى داشته است. براى آن كه بتوانيم تا حدودى با فضاى ذهنى انديشمندان غربى آشنا گرديم، به روند كلى آن اشاره‏اى مى‏كنيم. هنگامى كه پيروان مسيح‏ (ع) از نعمت حضور اين پيامبر الهى در ميان خود محروم شدند… اطلاعات بیشتر