searchicon
دیدگاه دانشمندان در باره آقا محمد باقر بهبهانی اصفهانی

دیدگاه دانشمندان در باره آقا محمد باقر بهبهانی اصفهانی

آیه‌الله وحید بهبهانی از دیدگاه اندیشمندان
شمار زیادی از دانشمندان شیعه از شخصیت و مقام شامخ علمی آیةالله وحید بهبهانی، تمجید و ستایش نمودند؛ چرا که هر یک به‌گونه‌ای، از آفتاب وجود او منوّر شده و از پرتو انوار او یا از شاگردان یا شاگردان شاگردانش بهره‌مند شده و او حق… اطلاعات بیشتر