searchicon
دنیای مدرن

دنیای مدرن

دنیا
وصف دنیا به عجوزه‌بودن از حضرت عیسی (ع) و ابن عباس سخنانی نزدیک به هم وجود دارد که چنین است: 1. “عيسى (ع): إني أرى الدنيا في صورة عجوز هماء عليها كل زينة قيل لها كم تزوجت قالت لا أحصيهم كثرة قيل أ ماتوا عنك… اطلاعات بیشتر
کارکرد دین در دنیای مدرن
دين یک واژۀ عام است که شامل همۀ ادیان اعم از ادیان آسمانی و غیر آسمانی ، تحریف نشده (اسلام) و تحریف شده و … می شود. به اعتقاد ما تنها اسلام است که در همۀ زمان ها و در تمامی اعصار می تواند کارکردهای… اطلاعات بیشتر