searchicon
دخول

دخول

حکم مجامعت در حال حیض
از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج می باشد، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن،[1] اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که… اطلاعات بیشتر
زنا با زن شوهردار
اگر مردی با زن شوهردار زنا کند براساس فتوای اکثر فقها آن زن بر مرد زانی حرام ابدی می شود و فرقى نيست بين اين كه مرد زانى عالم باشد به اين كه او شوهر دار است يا نباشد، و فرقى بين عقد دایم و… اطلاعات بیشتر