searchicon
داوری

داوری

اعجاز قرآن
تعريف و اثبات اعجاز دانشمندان اسلامى در تعريف معجزه گفته‏‌اند:[1] “معجزه، امر خارق عادتى است كه مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابق با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رويدادهايى هستند كه بر خلاف عادت امور و اشيا و عملكرد معهود قوانين طبيعى مى‏باشند.… اطلاعات بیشتر
داوری در مورد مدعیان آوردن مثل قرآن
داوری و نظر دادن در هر رشته ای در محدودۀ تخصص متخصصان آن رشته است و برای اینكه در بارۀ كتاب یا سخنی كه ادعای همانندی با قرآن را دارد، بخواهد داوری شود چند چیز باید رعایت شود: 1– این كار باید توسط داوران منصف… اطلاعات بیشتر