searchicon
خوارج

خوارج

خوارج
خوارج در لغت خوارج در لغت، جمع خارجى، از خروج به معناى سركشى و طغيان گرفته شده و معادل فارسى آن شورشيان، جمع شورشى است.[1] كلمه «خروج» اگر به «على‏» متعدى شود، دو معناى نزديک به يک‌ديگر دارد: يكى در مقام پيكار و جنگ‌برآمدن، و… اطلاعات بیشتر
ثعالبه
ثعالبه پیروان ثعلبه بن مشکان یا به تعبیر برخی پیروان  ثعلبه بن عامر هستند که طایفه‌ای از عجارده می‌باشند و آنها هم طایفه‌ای از خوارج هستند. ثعالبه طایفه‌ای از عجارده بودند منتها در جریان ازدواج دختر ثعلبه، ثعلبه با عبدالکریم عجرد اختلاف پیدا کرده و… اطلاعات بیشتر
جنگ صفین زمینه ساز پیدایش خوارج
سرزمین شام، در سال «17هـ.ق» در عهد خلافت خلیفه دوم فتح شد؛ او یزید بن ابی سفیان و بعد از مرگ وی برادرش معاویة بن ابی سفیان را به فرمانروایی آن جا منصوب کرد. معاویه در حکومت خود، به تقلید از حکومت امپراطوری روم شرقی،… اطلاعات بیشتر
مارقین (خوارج)
مرق در لغت عرب به معناى خروج است. چنانچه می گويند كه «مرق السهم من القوس»؛ يعنى تير از كمان‏ بيرون رفت. امّا مارقين جماعت خوارج را می گويند كه در ايام خلافت آن حضرت (ع) از اطاعت ایشان بیرون رفتند.[1] مارقين جمع مارق و… اطلاعات بیشتر
مُحَكِّمه (خوارج)
یکی از اسم های دیگر خوارج محکمه می باشد. خوارج‏ را محكّمه‏ می خواندند. چون حكميت را قبول نکرده و شعار لا حکم الا لله را سر دادند، و از سپاه امام علی (ع) خارج شدند.[1] [1]. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج… اطلاعات بیشتر
حروریه نام دیگرخوارج
حروریه نام دیگر خوارج است. چنان که شهرستانی در ملل و نحل می نویسد: اسماؤهم: حرورية، و محكمة، و مارقة.[1] این لقب از آن جهت برخوارج اطلاق می‏شود که نخستین گروه انشعابی از سپاه‏ امیرالمومنین (ع) که دوازده هزار نفر بودند‏ پس از بازی حکمیت… اطلاعات بیشتر
شراة نام دیگر خوارج
شراة يكى از نام های خوارج، مفرد آن شارى و به معناى فروشندگان مى‏باشد. برخی گفته اند: اين عنوان را خوارج از اين رو انتخاب كردند كه (به گمان خودشان) جان خويش را براى پاداش اخروى فدا مى‏كردند.[1] بر این اساس اين نام از آيه:… اطلاعات بیشتر