searchicon
خدا (Page 3)

خدا

وحيانى بودن قرآن
در اثبات وحی بودن قرآن از سوى خداوند چند روش قابل تصور است كه در ذيل به فهرست اجمالى آن شيوه ها اشاره مى‏شود. شيوۀ اول: در اين روش، از سخنان معصومان (ع) استفاده مى‏شود؛ يعنى رواياتى قطعى از شخص رسول اكرم (ص)، يا يكى… اطلاعات بیشتر
لمس نام خدا و کلمه اسرائیل بدون وضو
برای کسی که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى که نوشته شده باشد مسّ نمايد. همچنین است بنا بر احتياط واجب مسّ اسم مبارك پيغمبر (ص) و امام (ع) و حضرت زهرا (س)‏[1].[2] در باره اسم های، مانند حبیب الله… اطلاعات بیشتر
خداوند و استقرار در عرش
در آیات قرآن و روایات به چگونگی استقرار خداوند در عرش اشاره شده است که در زیر به آن اشاره می شود: در آیاتی از سوره حدید می خوانیم: “… آسمان ها و زمین، متعلق به او است. زنده می نماید و می میراند و… اطلاعات بیشتر
کرامت
معنای کرامت كرامت به معناى دورى از پستى و فرومايگى است و روح بزرگوار و منزّه از هر پستى را كريم گويند.[1] لئيم ضد كريم است.[2] لئامت و دنائت به يك معنى است و لذا دنائت در برابر كرامت و دنى در مقابل كريم است.[3]… اطلاعات بیشتر
کرامت و جایگاه انسان در برابر خدا
برای روشن شدن موضوع، لازم است مسئله از دو جهت مورد بررسی واقع شود: 1. مقام انسان ها در پیشگاه خداوند متعال، در نظام تکوین و آفرینش: اگر بخواهیم انسان مجرد از هر بدی و خوبی؛ یعنی انسان “بما هو انسان” را در نظر بگیریم… اطلاعات بیشتر
شرایط و راه های استجابت دعا
در آیات قرآن[1] علاوه بر این که دعا از جنبۀ مقدمی و برای رسیدن به مقصود و حاجت، مورد توجه قرار گرفته است: “ادعونی استجب لکم”، از جنبۀ ذی المقدمی نیز لحاظ شده است: “ان الذین یستکبرون عن عبادتی …”. یعنی دعا هم طلب است… اطلاعات بیشتر
فلسفه دعا
برای روشن شدن هدف و فلسفه دعا توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد. الف. دعا توجه انسان به سرچشمه وجود و پروردگار هستی است. در میان همه عبادت ها عبادتی نیست که چون دعا این رابطه فرخنده را به شایستگی تحقق بخشد… اطلاعات بیشتر
عقل
معنا و حقیقت عقل در بارۀ معنای لغوی عقل گفته شده است که عقل از «عقال» گرفته شده است؛ و «عقال» به معنای طنابی است که به وسیلۀ آن زانوی شتر سرکش را می بندند و به این دلیل به عقل، عقل می گویند که… اطلاعات بیشتر
روح
چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در كتاب های فلسفی و عرفانی كاربرد متعددی دارد.[1] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: 1.… اطلاعات بیشتر
دمیده شدن روح خدا در انسان
در مورد کیفیت دمیده شدن روح در کالبد انسان دو فرض وجود دارد:[1] 1. این که خداوند جزیی از وجود خود جدا نموده و در وجود انسان قرار داده باشد. 2. این که خداوند چیز با ارزشی را که مخلوق خودش است به نام روح،… اطلاعات بیشتر