searchicon
حرام (Page 3)

حرام

فلسفه حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر
شاید حکمت و فلسفۀ این كه اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری كرده، این باشد كه اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ كند، چنان كه در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته… اطلاعات بیشتر
فلسفه حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر
شاید حکمت و فلسفۀ این كه اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری كرده، این باشد كه اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ كند، چنان كه در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته… اطلاعات بیشتر
کار کردن برای کارفرمایی که مرتکب حرام می شود
حضرت استاد آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این زمینه چنین فرموده اند: 1. اگر کاری که انجام داده می شود، حلال باشد و شخص انجام دهنده علم به حرمت اجرتی که از کار فرما می گیرد نداشته باشد؛ یعنی نداند که آیا… اطلاعات بیشتر
شناسایی موسیقی حلال از حرام
مراجع تقلید ویژگی های موسیقی حرام به این شرح بیان داشته اند: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: هر گونه نوازندگی مطرب لهوی که متناسب با مجالس عیش و نوش باشد حرام است. حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی )ره(: موسیقی اگر مطرب و مهیّج… اطلاعات بیشتر
نسبی بودن تقوا و مراتب آن
مراحل تقوا تقوا داراى مراحلی است. بعضى از بزرگان براى تقوا سه مرحله ذکر کرده اند: 1. نگهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح 2. پرهيز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصيت 3. خويشتن دارى در برابر… اطلاعات بیشتر