searchicon
تکیه دادن

تکیه دادن

ثابت بودن اعضای مسح در وضو
در هنگام کشیدن مسح سر یا پا، در مورد تحرک اعضای مسح باید به نکات زیر توجه کرد: در مسح سر و پا تکیه دادن به تکیه گاه یا تکیه ندادن شرط نشده است، بلکه ملاک آن است که سر و پا ثابت نگه داشته… اطلاعات بیشتر