searchicon
تعلیم

تعلیم

حکم مشاهدۀ سحر و مطالعۀ آن
از نظر اسلام، انجام، تعلیم، تعلم و تکسب به سحر، ممنوع و حرام[1] و از گناهان کبیره است و در بعضی از روایات، تعلیم و تعلم سحر را موجب کفر شمرده­اند. سحر در بسیاری از موارد، باعث گمراه ساختن مردم و تحریف حقایق و متزلزل… اطلاعات بیشتر
فرشته هاروت و ماروت و تعلیم سحر به انسان
ملائكه و فرشتگان موجودات بسیار شریف و لطیف هستند و دارای ویژگی های نیک فراوانی هستند -که در آیات قرآن بیان شده است- از جمله این که صفات و ویژگی های خاکی و حیوانی در وجود آنان راه ندارد و اساساً آنان هیچ گونه میل… اطلاعات بیشتر
تربیت
تعلیم و تربیت فرزندان در قرآن یکی از امتیازات و ویژگی های قرآن مجید این است که خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن  به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان در رده های مختلف سنی، از خردسال تا کهن… اطلاعات بیشتر
تعلیم و تربیت فرزندان در قرآن
یکی از امتیازات و ویژگی های قرآن مجید این است که خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن  به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان در رده های مختلف سنی، از خردسال تا کهن سال است. گاه این وظیفۀ خطیر… اطلاعات بیشتر