searchicon
بیعت گرفتن از امام حسین برای یزید

بیعت گرفتن از امام حسین برای یزید

اقدامات مهم یزید بن معاویه
اقدام مهم و ظالمانه‌ای که معاویه بن ابو سفیان شروع کرده و یزید بن معاویه ادامه‌اش داد، جریان بیعت گرفتن از مردم و بزرگان خصوصا امام حسین (علیه السلام)، برای یزید بود که با مقاومت‌ها و مخالفت‌های سختی مواجه شد.   اطلاعات بیشتر