searchicon
بانوان

بانوان

زن
مفهوم زن زن انسان ماده را می گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می گیرد. و نیز به معنای جفت مرد می آید که در عربی به آن زوجه می گویند.[1] زن در گذر تاریخ (در حال تکمیل) زنان نمونه در تاریخ در… اطلاعات بیشتر
بانوان مجتهده
با توجه به این که در جامعه اسلامی زنان و بانوانی بوده اند که در حوزه های علمیه به درجه اجتهاد نائل شده اند؛ لذا در این گفتار نام دو نفر از آنها را بیان می کنیم. ممکن است بانوان زیادی به درجه اجتهاد رسیده… اطلاعات بیشتر