searchicon
انتحار و خودکشی

انتحار و خودکشی

عملیات استشهادی و خودکشی
عملیات استشهادی یا شهادت طلبانه به معنای عام آن به اقدامی اطلاق می شود که شخصی با قصد قربت و با علم به شهادت و با هدف ضربه زدن به دشمن به انجام آن مبادرت می ورزد و در این راه کشته می شود. در… اطلاعات بیشتر