searchicon
اماکن حرام

اماکن حرام

کار و تلاش
تلاش برای دنیا یا آخرت خداوند متعال همۀ جهان را برای انسان و در خدمت انسان آفریده و انسان را برای رسیدن به کمال (مقام والای عبودیت) خلق نموده است. چنانکه در قرآن می فرماید: “ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم” به… اطلاعات بیشتر
کار در اماکن فروش اجناس حرام
مقام معظم رهبری اشتغال به كارهاى حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كاباره‏هاى شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شراب خوارى و مانند آن را جايز نمی دانند و كسب درآمد از طريق آنها را حرام می دانند و انسان،… اطلاعات بیشتر