searchicon
اطمینان

اطمینان

توکل
مفهوم توکل توکل، در اصل از ماده «وکالت» به معنای انتخاب وکیل، و عبارت است از: اعتماد و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود به خدا، و حواله کردن همۀ کارهای خود را به او و تکیه بر حول و قوۀ الاهی نمودن.[1] یکی… اطلاعات بیشتر
عوامل توکل به خدا در قرآن
1. اطمینان انسان به فقر ذاتی خود: ‏«ای مردم همه شما نيازمندان به خدا هستيد و تنها خداوند است که بی نياز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است».[1] کسانی که خود را در برابر خداوند متعال فقیر مطلق بدانند زمینه توکل به خداوند… اطلاعات بیشتر