searchicon
اصول اعتقادات معتزله

اصول اعتقادات معتزله

مذهب کلامی معتزله
«معتزله»، عنوان گروهی با صبغۀ کلامی است که در نیمۀ اول قرن دوم هجری (هشتم میلادی)، توسط واصل بن عطا (80 ـ 131هـ) در بصره بنیان گذاشته شد و بعداً یکی از مهم ترین مکاتب کلامی اسلام شد.[1] اصول اعتقادی معتزله بر پنج اصل اعتقادى… اطلاعات بیشتر
اصول اعتقادات معتزله
معتزله همانند هر گروه دیگری برای خود اصولی را وضع کرده اند که ملاک معتزلی بودن باشد و هر معتزلی خود را موظف به دفاع از آن بداند. اگرچه تعدادی از معتزله، اصولی را به صورت خصوصی برای خود وضع کرده اند؛ به عنوان مثال… اطلاعات بیشتر