searchicon
استخاره

استخاره

استخاره
مفهوم استخاره برای استخاره دو معناست. یکی معنای حقیقی استخاره است که در اخبار و روایات ما بیشتر از آن نام برده شده و به معنی طلب خیر نمودن از خداست. این نوع استخاره در واقع یکی از رشته ها و شاخه های دعاست و… اطلاعات بیشتر
استخاره برای ازدواج
در بارۀ ازدواج و انتخاب همسر ابتدا باید با تحقیق، با خصوصیات و ویژگی های اخلاقی و خانوادگی طرف مقابل آشنا شده و به شناخت کاملی دست یافت، سپس تفکر و تأمل همه جوانب را بررسی کرد و تصمیم گیری کنیم. اگر در این مرحله… اطلاعات بیشتر
استخاره و فهم آیات
درباره فهم و دریافت مفهوم آیات در استخاره با قرآن باید گفت: این موضوع از چیزهایی نیست که برای همه قابل فهم و دریافت باشد، بلکه فهم قرآن ابزار خود را می طلبد، و آن آشنایی با قرآن، علوم قرآن، تفسیر و … است و… اطلاعات بیشتر
انواع استخاره
استخاره انواع متعددی است مانند استخاره با قرآن و استخاره با تسبیح و …. یکی از رایج ترین انواع استخاره، استخاره با قرآن کریم است که خود به چند روش انجام می شود از جمله : 1. قرآن را به دست گرفته و این دعا… اطلاعات بیشتر
جایگاه استخاره در اسلام
در موارد تصمیم گیری در زندگی انسان، اسلام نقش اول را بر عهدۀ حجت باطن (عقل) گذاشته است. در قرآن کریم سفارش زیادی به خردورزی و بهره گیری از عقل شده است و از نظر قرآن، بدترین موجودات کسانی هستند که کارهایشان از روی تعقل… اطلاعات بیشتر
مفهوم استخاره
برای استخاره دو معناست. یکی معنای حقیقی استخاره است که در اخبار و روایات ما بیشتر از آن نام برده شده و به معنی طلب خیر نمودن از خداست. این نوع استخاره در واقع یکی از رشته ها و شاخه های دعاست و همان استخاره… اطلاعات بیشتر