searchicon
ارث داوود

ارث داوود

میراث ‏حضرت داوود (علیه السّلام)
قرآن کریم درباره میراث  حضرت داوود (علیه السلام) می فرماید: «و سليمان وارث داوود شد و گفت: اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده، اين فضيلت آشكارى است».[1] در اين‌كه منظور از «ارث» در اين‌جا… اطلاعات بیشتر