searchicon
ادارسه

ادارسه

ادریسیان (ادارسه)
چکیده مقاله ادریسیان (ادارسه) ادریس بن عبدالله مؤسس حکومت ادریسیان در آغاز با حسین بن علی بن حسن (شهید فخ) در عصر خلافت هادی عباسی خروج کرده بود؛ چون حسین در واقعه فخ کشته شد، به‌ فرمان برادرش محمد بن عبدالله (نفس زکیه) به‌مغرب شتافت… اطلاعات بیشتر