searchicon
آیین

آیین

آیین زرتشت و دین الاهی
مقدمه ماهيت آيين زرتشت با توجّه به سروده‏هاى مذهبى گات، ماهيتى كاملاً توحيدى است، اما دقّت در آموزه‏هاى مطرح در “اوستا” نشانه‏هايى از دوگانه پرستى را پديدار مى‏كند. بروز اين نشانه‏ها، توسط زرتشتيان بعدى و “مانى” بوده است. پس با توجه به آموزه‏هاى شرك آلود… اطلاعات بیشتر