searchicon

والدین

غیبت پدر و نگه داری فرزند
حق حضانت فرزند یکی از مسائلی است که در فقه اسلامی همواره مورد بحث فقیهان قرار گرفته و در این باره کتاب ها و مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده است. یکی از شبهاتی که در این موضوع مطرح می شود این است که… اطلاعات بیشتر
قضای نماز و روزۀ پدر و مادر
طبق نظر اکثر فقها نماز و روزۀ قضای پدر بر پسر بزرگ تر واجب است؛ یعنی بر پسر بزرگ تر واجب است نماز و روزه های فوت شده پدر را بعد از مرگش یا خود انجام دهد یا کسی را اجیر کند که آن را… اطلاعات بیشتر
بی احترامی به پدر و از بین رفتن بدن
در بحث احترام به والدین و عواقب بی احترامی به آنها برخی می گویند که حضرت یوسف (ع) در اثر بی احترامی به پدرش و پایین نیامدن از اسب هنگام ملاقات با حضرت یعقوب (ع) بدنش پس از مرگ پوسیده شد. در تبیین این مسئله… اطلاعات بیشتر
خیرات برای پدر و مادر زنده
ترسیم تبیین روشنی از این مسئله مستلزم این است که ابتدا نگاهی به تفاوت والدین از لحاظ ایمانی انداخته و سپس نقش فرزندان را در نیکی به آنها بررسی نموده و در نهایت به عدم تفاوت بین زمان زنده بودن و مرگ آنها بپردازیم. نیکی… اطلاعات بیشتر
راه های مداخله فرزندان در اختلافات پدر و مادر
مفسران قرآن کریم، روان شناسان و کارش ناسان علوم تربیتی در تبیین روش برخورد فرزندان با پدر و مادر در صورت اختلاف بین آنها، با عنایت به منابع معتبر دینی چند راه حل را مطرح می کنند: 1. روش اول: فرزندان خودشان مستقیم دخالت کنند،… اطلاعات بیشتر
تأثیر نفرین والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ
پدربزرگ و مادربزرگ جدای از این که در بسیاری از احکام و دستورات اسلامی همانند پدر و مادر تلقی شده اند و اساساً پدر و مادر انسان به شمار آمده اند، به جهت سن و سال همواره باید مورد احترام و شفقت فرزندان و نوه… اطلاعات بیشتر
معنای عاق والدین
عقوق والدين عبارت است از: «به خشم آوردن و آزردن و شكستن خاطر پدر و مادر و البته که آزردن يكى از آنها نيز موجب عاق شدن می شود».[1] اگرچه در تمام ادیان و فرهنگ ها، والدین از احترام ویژه ای در برابر فرزندان برخوردارند،… اطلاعات بیشتر
ازدواج و نهی پدر و مادر
در مواردی که فرزندان آمادگی ازدواج دارند، اما والدین وی از همیاری و تلاش برای ازدواج آنان خودداری می کنند امکان دارد، این سؤال به ذهن خطور کند که در صورت به گناه افتادن فرزندان به سبب عدم ازوداج، والدین نیز درگناه وی شریک هستند.… اطلاعات بیشتر
وظیفه والدین و فرزند در ازدواج نسبت به یک دیگر
خداوند متعال خلقت زن و ازدواج را از نشانه های قدرت و عظمت خود معرفی كرده است، آن جا كه می فرماید: “و از نشانه‏هاى او این كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت… اطلاعات بیشتر
عذاب والدین در ممانعت فرزندان از انجام واجبات
در مواردی که پدر و مادر آگاهانه یا ناآگاهانه فرزند خود را از انجام واجبات دینی (فرائض دینی) منع کنند و یا او را بر انجام کاری که معصیت و خلاف شرع (حرام) است، امر کنند. اطاعت از آنان واجب نیست. و اگر فرزند توانایی… اطلاعات بیشتر