searchicon

ف

جوهر در فلسفه
جوهر در اصطلاح فلاسفه عبارت است از «ماهيّتي كه اگر در خارج يافت شود نياز به موضوعی ندارد که آن موضوع در تحققش بی­نیاز از آن ماهیت باشد». مشهور فلاسفۀ اسلامي به تبع فلاسفۀ مشّاء جوهر را پنج قسم مي‌دانند: 1-  جوهر عقلي: جوهري است… اطلاعات بیشتر
ماهیت و احکام آن در فلسفه
ماهيت مخفّف «ماهُويَّت» و به معنای چيستى‏ است. مفهوم وجود بر مفاهيم متعددى حمل مى‏شود؛ مثلا وقتی مى‏گویند: «انسان هست»، «اسب هست»، «درخت هست»، «خط هست»، «عدد هست» و هکذا …، امور نامبرده در يک چيز همسان و مانند هم هستند و آن اينکه، هستند… اطلاعات بیشتر
اشکالات و پاسخ های وجود ذهنی
به نظریۀ وجود ذهنی که می گوید خود ماهیت اشیاء به ذهن می آید، اشکالات متعددی وارد شده که ضمن طرح اشکالات، به پاسخ آنها پرداخته  می شود. 1. یکی از اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده، این است که طبق تحقیقات دانشمندان به… اطلاعات بیشتر
اثبات وجود ذهنی
در فلسفه برای اثبات وجود ذهنی دلایل زیادی ارائه شده است که در این جا به سه مورد اشاره می شود: 1. هنگامی كه به تصوراتمان نگاه می‌كنیم، می ‌بینیم بعضی از چیزهایی را كه تصور می‌ كنیم در خارج از ذهن موجود نیستند؛ مثلاً… اطلاعات بیشتر
وجود ذهنی در فلسفه
بحث وجود ذهنی هرچند به یک اعتبار در ردیف مباحث وجود و عدم قرار گرفته است، ولی به اعتبار دیگر از جمله مسائلی است که به بحث حقیقت علم و ادراک مربوط می شود و خود، زیر بنای مباحث دیگر حکمت؛ مانند اتحاد عاقل و… اطلاعات بیشتر
وجود خارجی در فلسفه
وقتی که ماهیت از نسبت تساوی (وجود و عدم) خارج شده و وجود پیدا می کند، یا ظرف تحقق آن در ذهن انسان است و یا بیرون از ذهن انسان، که هرکدام آثار خاص خود را دارا است. به قسم دوم (ماهیت خارج از ذهن… اطلاعات بیشتر
اقسام و مراتب وجود در فلسفه
به طور کلی می توان وجود را به دو اعتبار مختلف تقسیم کرد: 1. تقسیم بر اساس مفهوم وجود آن؛ که عبارت است از: تقسیم وجود به: الف. وجود محمولی (وجود به معنای اسمی)؛ یعنی آن مفهوم وجودی که در مفهوم بودن و تصور، استقلال… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود در فلسفه
در توضیح وحدت وجود در فلسفه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد: الف. معنای وحدت: معنا و مفهوم وحدت در نظر فلاسفه بدیهی و بی نیاز از تعریف است؛ چون معتقدند که وحدت مساوق با وجود است و تعریف آن، مانند تعریف وجود… اطلاعات بیشتر
وحدت و کثرت در فلسفه
واحد و كثیر دو مفهوم هستند كه قسیم یكدیگر و از اقسام موجود می‌باشند. این دو، از مفاهیم عامه‌ای هستند كه چون مساوی با مفهوم وجود هستند، تصورشان ضروری است و از تعریف بی نیازند.[1] البته عده‌ای از فلاسفه معتقدند كه مفهوم واحد، نزد عقل… اطلاعات بیشتر
اصالت وجود در فلسفه
روشن است که در عالم خارج هر موجودی بیش از یک واقعیّت ندارد و این ذهن است که دو مفهوم وجود و ماهیت را از آن برداشت می کند. به عنوان مثال یک انسان یا یک درخت، دارای دو بخش خارجی نیست که اسم یکی… اطلاعات بیشتر