searchicon

ف

برهان وجوب و امکان
برهان وجوب و امکان، یكی از براهین معروف و متقن عقلی در باب اثبات وجود خداست، كه در آثار ابن سینا‌ به طور جدّی مطرح شده، لذا نام دیگر آن، «برهان سینوی» است. این برهان از ابتكارات فارابی بوده و ابن سینا این برهان را… اطلاعات بیشتر
تقریر برهان صدیقین ملاصدرا
ملا صدرا برهان خویش را چنین تقریر می کند: وجود یک حقیقت عینی و مشکک و بسیط است و شدید ترین درجه کمال وجود، آن است که از آن درجه، درجه ای تام و تمام تر نبوده و به چیزی غیر خودش متعلق و وابسته… اطلاعات بیشتر
مقدمات تقریر برهان صدیقین ملاصدرا
این برهان را صدرالمتألهین بر اساس اصول حکمت متعالیه که خود آنها را بیان کرده است اقامه فرموده و آن را استوارترین براهین و طریقه صدیقین دانسته است،[1] برهان وی بر اصولی مبتنی است که ابتدا آنها را باید در نظر داشت و سپس برهان… اطلاعات بیشتر
تقریرات برهان صدیقین
فلاسفه اسلامی از زمان های گذشته تا کنون، تقریرهای متفاوت و گوناگونی از این برهان ارائه کرده اند، که با رعایت اختصار به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود: 1. برهان صدیقین از نظر ابن سینا: اصطلاح برهان صدیقین را نخستین بار ابن… اطلاعات بیشتر
امتیازات برهان صدیقین بر سایر براهین خداشناسی
صدرالمتألهین در اسفار امتیازات برهان صدیقین[1] را این گونه بیان می کند: 1. برهان صدیقین محکم ترین برهان بوده و در نهایت متانت و استواری است و عالی ترین درجۀ جزم و یقین را افاده می کند. 2. این برهان شریف ترین راه خداشناسی است؛… اطلاعات بیشتر
برهان صدیقین
برهان صدیقین (که از نوع دوم برهان انٌی می باشد)، برهانی است که برای اثبات حق تعالی از خود ذات حق به ذات حق استدلال می شود و از چیزی غیر از حق تعالی بر ذات او استدلال نمی شود، با توجه به مفهوم واژۀ… اطلاعات بیشتر
براهین اثبات واجب الوجود (خدا)
فلاسفه برای اثبات وجود خدا براهینی ذکر کرده اند که آنها را می توان از جهتی به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته از براهین، مخلوقات را واسطۀ استدلال قرار می دهند و با کمک مخلوقات به خداوند می رسند، ولی در دسته دیگر از… اطلاعات بیشتر
انسان شناسی در فلسفه
پیرامون فلسفه در بستر فرهنگ و تمدن اسلامی سه مکتب ظهور یافته اند، فلسفه مشّاء، فلسفه اشراق و حکمت متعالیه، که یکی از مباحث مهم در این مکاتب فلسفی انسان شناسی است. در این مقاله به مقوله «انسان» از منظر دو تن از بزرگان فلسفه… اطلاعات بیشتر
نظر حکمای اسلامی پیرامون راه حصول ادراکات
دانشمندان اسلامی غالبا از نظريه ارسطو در باب كيفيت حصول علم و معرفت پيروى نموده و هر دو قسمت آن را پذيرفته اند؛ يعنى از طرفى اعتراف دارند كه نفس انسان در حال كودكى در حال قوه و استعداد محض است و لوح بى نقشى… اطلاعات بیشتر
راه حصول ادراکات (علوم)
در این نوشتار بحث در اين است كه مبداء و منشاء اولى علم بشر چيست؟ و ادراكات ابتدائى؛ يعنى عناصر بسيط اوليه ادراكات به چه كيفيت و از چه راهی پيدا مى شود؟ به سخن ديگر انسان مى داند كه تفكر؛ يعنى از بسائط، مركبات… اطلاعات بیشتر