searchicon

ف

تاریخ فلسفه ایران باستان
سهروردی؛ فیلسوف اشراقی ایرانی، در چندین مورد از آثار خویش به حکمای خسروانی و پهلوی ایران باستان اشاره می‌کند. این که سهروردی در استفاده از آراء و افکار حکمای ایران باستان از چه منابعی استفاده می‌کرده، محل نقض و ابرام است، ولی به هر حال… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه هند
پژوهشگران فلسفه هندی، معمولا این فلسفه را به چهار دوره تقسیم می‌کنند: دوره ودایی: این دوره مربوط به 2500 تا 600 سال پیش از میلاد است. در این دوره، آریایی‌های مهاجر از آسیای مرکزی وارد هند شدند و فرهنگ و تمدن بومی خود را که… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه چین
تاریخ تفکر در چین سابقه ای دیرینه دارد؛ چنان که درباره آراء و باورهای چینیان در قرن هجدهم پیش از میلاد سخن می‌گویند، اما آغاز دوران فلسفه های منظم و مدون چین را قرن ششم پیش از میلاد می دانند. بیش از 25 قرن از… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه شرق
منظور از فلسفه شرق، فلسفه‌ای است که در جهان شرق به‌وجود آمده و بر همین اساس، تاریخ فلسفه شرق؛ یعنی تاریخ سیر و تحول اندیشه‌ها و آراء فلسفی که در این قسمت از کره زمین ایجاد شده‌است. در تاریخ فلسفه شرق، فلسفه چین، فلسفه هند… اطلاعات بیشتر
فلسفه غرب ‌‌‌‌در دو قرن اخیر
همچنان‌که قبلاً اشاره شد بعد از رنسانس، نظام فلسفی پایداری در مغرب‌زمین به‌وجود نیامد، بلکه همواره نظریات و مکاتب مختلف فلسفی، در حال زایش و مرگ بوده و هستند. تعدد و تنوع مکتب‌ها و ایسم‌ها از قرن نوزدهم رو به افزایش نهاد. در این نگاه… اطلاعات بیشتر
فلسفه جدید در غرب
در قرن هفدهم میلادی فعالیت‌های مختلفی برای ترمیم ویرانی‌های رنسانس، و از‌ جمله برای مبارزه‌ با خطرهای شک‌گرایی انجام گرفت. کلیساییان غالباً درصدد برآمدند که وابستگی مسیحیت را به عقل و علم ببُرند و عقاید مذهبی را از راه دل و ایمان تقویت کنند؛ ولی… اطلاعات بیشتر
فلسفه دوره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنسانس
از قرن چهاردهم میلادی، عصر دیگری در اروپا آغاز می‌شود که همراه با تحول فرهنگی و دگرگونی بنیادی در باورها و ارزش‌ها است و به همین جهت، «رُنسانس» یا نوزایش و تولد جدید، نام‌گذاری شده است. از دستاوردهای نامطلوب این عصر می‌توان سست‌شدن پایه‌های ایمان… اطلاعات بیشتر
فلسفه قرون وسطی
بعد از رواج یافتن مسیحیت در اروپا و توأم شدن قدرت کلیسا با قدرت امپراطوری روم، مراکز علمی، زیر نفوذ دستگاه حاکمه قرار گرفت تا آن جا که در قرن شش میلادی، دانشگاه‌ها و مدارس آتن و اسکندریه تعطیل گردید. این دوران که حدود هزار… اطلاعات بیشتر
فلسفه یونان باستان
فلسفه در یونان باستان، چند مرحله را طی کرده است: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیدایش سوفیسم و شک‌گرایی در قرن پنجم قبل از میلاد، از اندیشمندانی یاد می‌شود که به زبان یونانی، «سوفیست»؛ ‌یعنی حکیم و دانشور، نامیده می‌شده‌اند، ولی به‌ رغم اطلاعات وسیعی که از معلومات زمان خودشان… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه غرب
منظور از فلسفه غرب، فلسفه‌ای است که در جهان غرب به‌وجود آمده و تاریخ فلسفه غرب؛ یعنی تاریخ فلسفه و سیر و تحول اندیشه‌ها و آرای فلسفی که در این قسمت از کره زمین ایجاد شده‌است. در تاریخ فلسفه، آن‌چه در خارج از آسیا و… اطلاعات بیشتر