searchicon

ف

توقف کنندگان در تکفیر شیخ احمد احسایی
مرحوم میرزا محمّد تنکابنی (1302 – 1234 ق)؛ صاحب کتاب «قصص العلماء»، از کسانی است که در تکفیر شیخ احمد احسایی، راه احتیاط را پیش گرفته و به اصطلاح توقّف کرده است. وی در این باره می‌نویسد: امر تکفیر امری اجتهادی است و نمی توان… اطلاعات بیشتر
تکفیر کنندگان شیخ احمد احسایی
عده ای از علما و بزرگان، شیخ احمد احسایی را تکفیر کرده اند که در ادامه به آنها پرداخته می شود: آیة اللَّه ملّا محمّد تقی برغانی قزوینی (معروف به شهید ثالث) نخستین مخالفت آشکار با احسایی از جانب آیة اللَّه ملّا محمّد تقی برغانی،… اطلاعات بیشتر
انتقاد کنندگان شیخ احمد احسایی
عده ای از علما و بزرگان از شیخ احمد احسایی انتقاد کرده اند که در ذیل به آنها اشاره می شود: شیخ محمّد تقی (م 1275 ق) وی فرزند بزرگ شیخ احمد احسایی بوده كه گاهی محمّد نامیده شده است. او عالم و فاضل بوده… اطلاعات بیشتر
ستایشگران شیخ احمد احسایی
عده ای از علما و بزرگان از شیخ احمد احسایی ستایش کرده اند که در ذیل به آنها اشاره می شود: شیخ جعفر کاشف الغطاء: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در اجازه نامه حدیثی خود به شیخ احمد احسایی، وی را چنین می ستاید: او… اطلاعات بیشتر
دیدگاه عالمان شیعی درباره شیخ احمد احسایی
شیخ احمد احسایی از جمله کسانی است، که به آسانی نمی‌توان درباره‌ او سخن گفت؛ زیرا دیدگاه علمای شیعه، درباره‌ وی متفاوت است: برخی او را ستوده و گروهی مذمت کرده‌ اند، دسته ای وی را تکفیر کرده و بعضی راه احتیاط را در پیش… اطلاعات بیشتر
بنیان گذار فرقه شیخیه
بنیان گذار فرقه شیخیه، شیخ احمد بن زین الدین احسایی است. نسب وی این گونه است: احمد بن زين‌الدين بن ابرهيم بن صقر بن ابرهيم بن داغر بن رمضان بن راشد بن دهيم بن شمروخ آل‌صقر.[1] شيخ احمد احسائی در سال 1166 ق در احساء[2]… اطلاعات بیشتر
فرقه شیخیه و تشیع
بعضی از محققان، فرقه شیخیه را جزو شیعه دوازده امامی می دانند؛ به عنوان نمونه: علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام در ذیل عنوان انشعابات شیعه، می نویسد: «دو طايفه شيخيه و كريمخانيه (شیخیه کرمان) كه در دو قرن اخير در ميان شيعه دوازده… اطلاعات بیشتر
تاریخ تحول و تطور تاریخی فرقه شیخیه
فرقه‌ شیخیه (کشفیه – پشت سرى)، بر اساس تعالیم عالم شیعی، شیخ احمد احسائی (١١٦٦ ـ ١٢٤١ق)، در نیمه‌ اول قرن سیزدهم به وجود آمد. آموزه ‌های این فرقه، غیر از آن كه مایه‌ انشعاب داخلی فرقه شد، زمینه‌ساز پیدایش دو فرقه‌ منحرف «بابیت» و… اطلاعات بیشتر
وجه نامگذاری فرقه شیخیه
وجه نامگذاری فرقه شیخیه به این نام؛ به جهت انتساب اصحاب و پیروان این فرقه به شیخ احمد بن زین الدین احسایی است.[1] به این فرقه، «کشفی یا کشفیه» نیز گفته می شود و وجه نامگذاری آن این گونه بیان شده: «… چون خداوند سبحان،… اطلاعات بیشتر
چکیده مقاله فرقه شیخیه
فرقه شیخیه، اصحاب و پیروان شیخ احمد بن زین الدین احسایی هستند. این فرقه به نام های کشفیه، رکنیه و پشت سری نیز نامیده می شوند. فرقه شیخیه در نیمه‌ اول قرن سیزدهم و بر اساس آموزه ‌های شیخ احمد احسایی به وجود آمد. شیخ… اطلاعات بیشتر