searchicon

تفسیر

جایگاه شأن نزول در تفسیر قرآن
آیات و سوره های قران کریم بر دو قسم است؛ الف: دسته ای از آنها بدون این که رویدادی رخ داده و پرسشی مطرح شده باشد نازل شده اند، مانند برخی از آیات که مردم را به اندیشۀ توحیدی و اعتقاد به مبداء و معاد… اطلاعات بیشتر
تاریخچه تفسیر قرآن
تفسیر از قدیمى ترین اشتغالات علمى است كه دانشمندان اسلامى را به خود جلب و مشغول كرده و تاریخ آن از عصر نزول قرآن شروع شده است.Erektil dysfunktionsbehandling Australia Canine Tricky giver større lindring https://denmarkrx.com/brand-levitra-uden-recept.html for brystmuskulaturen og undertiden ledkapslen. این معنا(تبیین و تفسیر آیات)… اطلاعات بیشتر
اهمیت تفسیر قرآن
تفسیر قرآن همانند دیگر علوم اسلامی در حركت از سرمنزل وحی تا به امروز، به پیشرفت و سیر تكاملی خود ادامه داده و به صورت دانشی روشمند و گسترده درآمده است. یكی از مهم ترین وظایفی كه از جانب خداوند متعال به پیامبر اكرم (ص)… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی تفسیر
معنای لغوی تفسیر تفسیر از ریشه “فسر” مصدر باب تفعیل است و لغت شناسان؛ معانی متعدّدی برای این واژه آورده اند که برخی از آنها عبارتند از: کشف مراد از لفظ مشکل[1] ؛ کشف معنای لفظ و اظهار آن[2] ؛ بیان نمودن معنای سخن[3] ؛… اطلاعات بیشتر