searchicon
حکومت و سیاست حکومت صفویه (Page 3)

حکومت صفویه

شاه سلیمان (سلطنت: 1077 – 1106 قمری)
شاه عباس دوم دو پسر داشت: یکى صفى میرزا از زنى چرکسى[1] و دیگرى حمزه میرزا فرزند زنى گرجى. شاه عباس، صفى میرزا را با این که پسر ارشدش بود، دوست نمى‏داشت و در اواخر عمر او را در یکى از کاخ‌هاى سلطنتى محبوس نمود.… اطلاعات بیشتر
شاه عباس دوم (سلطنت: 1052 – 1077 قمری)
شاه عباس دوّم، فرزند شاه صفی بن محمّدباقر میرزا (صفی میرزا) بن شاه عباس اوّل، هفتمین پادشاه صفویه است. او در جمادی الثانیه سال 1043 قمری متولّد شد و در ماه صفر 1052 قمری در حالی که کمتر از 10 سال داشت، پس از مرگ… اطلاعات بیشتر
شاه صفى اول (سلطنت: 1038 – 1052 قمری)
از جمله وقایع اسف‌بار دوره شاه عباس بزرگ که تأثیرى شگرف بر تاریخ ایران گذاشت و زمینه‌های انحطاط و سقوط این دولت را فراهم آورد؛ سوء رفتار و سوءظن بى‌حد و حصر شاه نسبت به شاه‌زادگان صفوى و پسرانش بود. کشتن و کور کردن پسران،… اطلاعات بیشتر
شاه عباس اول (سلطنت: 996 – 1038 قمری)
شاه عباس، معروف به شاه عباس بزرگ یا شاه عباس اول، پنجمین پادشاه سلسلۀ صفوی است که شخصیت وی در فرهنگ مردم ایران بسیار بازتاب داشته است. وی در سال ۹۷۸ قمری/ ۱۵۷۰ میلادی، در هرات متولد شد و در سال ۹۹۶ قمری/ ۱۵۸۸ میلادی،… اطلاعات بیشتر
شاه محمد خدابنده (سلطنت: 985 – 996 قمری)
محمد خدابنده (۹۳۸ – ۱۰۰۴ قمری)، چهارمین پادشاه صفوی و پسر بزرگ شاه تهماسب اول در ۹۳۸ قمری متولد شد. مادرش سلطانم، دختر موسی سلطان موصلوی ترکمان (از امیران بزرگ بایندریه) بود. محمد از کودکی به خدابنده ملقب شد. هنگامی که شش ساله بود، شاه… اطلاعات بیشتر
شاه اسماعیل دوم (سلطنت: ۹۸۴ – ۹۸۵ قمری‌)
ابوالمظفر شاه‌ اسماعیل‌ دوم‌ (940 – 985 قمری)، فرزند دوم‌ شاه‌ تهماسب‌ اول‌، و سومین‌ فرمانروای‌ صفوی‌،[1] در سال 940 هجری از مادری ترکمن از طایفه موصلو به دنیا آمد.[2] البته تاریخ‌ تولد او را مورخان‌ مشهور عصر صفویه‌ ذكر نكرده‌اند، ولی هینتس‌ بنابر گزارش‌… اطلاعات بیشتر
شاه تهماسب اول (سلطنت: 930 – 984 قمری)
شاه تهماسب اول صفوی (۹۱۹ – 984 قمری)؛ فرزند شاه اسماعیل اول (مؤسس حکومت صفویه) است. وی در سال ۹۱۹ قمری به دنیا آمد و از سال ۹۳۰ تا ۹۸۴ قمری به مدت ۵۴ سال سلطنت کرد که طولانی‌ترین ایام سلطنت در دوران صفویه محسوب… اطلاعات بیشتر
شاه اسماعیل اول (سلطنت: ۹۰۷-۹۳۰ قمری‌)
شاه اسماعیل‌ اول ‌صفوی‌ (892 – 930 قمری)، نخستین‌ پادشاه‌ سلسلۀ صفویه‌، ملقب‌ به‌ ابوالمظفر بهادر خان‌ حسینی‌؛ فرزند سلطان‌ حیدر و نوادۀ دختری‌ اوزون‌ حسن‌ آق‌ قویونلو است. اسماعیل‌ در ۸۹۲ قمری‌/ ۱۴۸۷ میلادی‌، در اردبیل‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود. وی‌ پس‌ از کشته‌… اطلاعات بیشتر
سران و پادشاهان حکومت صفویه
پادشاهان و حاکمانی در سلسله صفویه، یکی پس از دیگری، به طور رسمی از سال 907 تا 1135 قمری، در ایران حکومت کردند که در ادامه مقاله به آنان اشاره می‌شود.   اطلاعات بیشتر
افراد شاخص و برجسته حکومت صفویه
حکومت صفویه دارای افراد شاخص و برجسته‌ای است که بخشی به سران و پادشاهان آنها مربوط است، و بخشی به عالمان، شاعران و هنرمندان معروف آنها، که در ادامه مقاله به آنان اشاره می‌شود.   اطلاعات بیشتر