searchicon

کپی شد

کتابنامه واقعه فخ

 1. ابن اثير، عز الدين أبو الحسن، الكامل في التاريخ، ناشر: دار صادر – دار بيروت، بیروت، 1385 ق / 1965 م.
 2. ابن اثير، عز الدين أبو الحسن، كامل ابن اثير، ترجمه: خليلى، عباس و حالت‏، ابوالقاسم، ناشر: علمى‏، تهران، 1371 ش.‏
 3. ابن خلدون، العبر (تاريخ ابن خلدون)، ترجمه: آيتى، عبد المحمد، ناشر: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، چاپ اول، 1363ش.
 4. ابن خلدون‏، عبدالرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون‏، تحقيق: شحادة، خليل، ناشر: دار الفكر، چاپ دوم، بیروت، 1408 ق / ‏‏1988 م. ‏
 5. ابو الفرج اصفهانى، على بن الحسين، مقاتل الطالبيين‏، تحقيق: صقر، سيد احمد، ناشر: دار المعرفة، بیروت، بى تا.‏
 6. اربلى‏، علی بن عیسی، كشف الغمة في معرفة ‏الأئمة، ناشر: انتشارات رضى، قم، 1421 ق.‏  ‏
 7. بحرانى (آل عصفور)، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، محقق و مصحح: ايروانى، محمد تقى و ‏مقرم‌، سيد عبد الرزاق، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ اول، قم، ايران،‌ 1405 ه‍ ق.
 8. ‏حموى‏، ياقوت، معجم البلدان‏، ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، 1995م.
 9. سایت حوزه نت. ‏
 10. طبرى‏، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ طبری‏ (تاريخ الأمم و الملوك)، تحقيق: ابراهيم، محمد أبو الفضل، ناشر: دار التراث، ‏ چاپ دوم، بيروت، 1387 ق /1967 م.‏
 11. طوسى، محمد بن الحسن، ‏تهذيب الاحكام، محقق و مصحح: خرسان، حسن الموسوى، ناشر: دار الكتب الإسلاميه‏، چاپ ‏چهارم، تهران، 1407 ق.
 12. عاملى ‏‏(شهيد ثانى)، زين الدين بن على‌، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ناشر: كتابفروشى داورى‌، چاپ اول، قم، ايران، ‏‏1410 ه‍ ق.‌ ‏
 13. عطاردى‏، عزيز الله، مسند الإمام الكاظم أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، ‏ناشر: ‏آستان قدس رضوى‏، مشهد.‏
 14. اصفهانى، ابو الفرج، فرزندان ابو طالب، (ترجمه: مقاتل الطالبيين)، فاضل، محمد جواد، ناشر: كتابفروشى على اكبر ‏علمى، تهران، 1339 ش. ‏
 15. كلينى، محمد بن يعقوب، كافی، محقق و مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار ‏الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، تهران، 1407 ق.‏
 16. لغت‌نامه دهخدا، واژه فخ.‏
 17. مامقاني، عبدالله، تنقيح المقال في علم الرجال، تحقيق و استدراک: مامقاني، محيي الدين، ناشر: مؤسسه آل البيت، ‏چاپ اوّل، قم، 1423 ق.
 18. مجلسى، محمد باقر،بحار الأنوار، محقق / مصحح: جمعى از محققان‏، ناشر: دار إحياء التراث العربي، ‏ چاپ دوم، بيروت، 1403 ق.‏
 19. مسعودی، على بن الحسين، مروج الذهب‏، تحقيق: داغر، اسعد، ناشر: دار الهجرة، چاپ دوم، قم، 1409 ق. ‏
 20. يعقوبی، احمد بن واضح، تاريخ يعقوبی، ناشر: دار صادر، بیروت، بى تا. ‏
 21. الهاشمى البغدادي، محمد بن حبيب، تحقيق: ليختن شتيتر، ايلزة، المحبر، ناشر: دار الآفاق الجديدة، ‏بيروت، بى تا.