searchicon

کپی شد

ویژگی های شخصیتی حضرت یعقوب (علیه السلام)

نظر به این‌که پيامبران الهى (علیهم السّلام)، انسان‌های برگزیده از سوی خداوند سبحان هستند؛ لذا، داراى ويژگی‌ها و امتيازات شاخصی هستند. یکی از آن ویژگی‌ها و امتیازات، مقام نبوت و رابطه وحيانى داشتن با خداوند متعال است، البته مقام نبوت و رابطه وحیانی، ادعايى نیست كه به سادگی بتوان آن را پذیرفت؛ از اين رو مدعی نبوت، برای اثبات ادعای نبوت باید دارای معجزاتی از سوی خداوند متعال باشد. مدعى نبوت براى دریافت چنین مسئوليت بزرگى لازم است شايستگى‌هاى ويژه‌ای داشته باشد.

حضرت یعقوب (علیه السلام)، یکی از پيامبران برگزیده الهی، دارای ويژگی‌ها و امتيازات بسیار برجسته‌، و افضل و اكمل افراد جامعه خود بود، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.