searchicon

کپی شد

وظایف نواب اربعه

نواب اربعه جانشینان خاص امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، در عصر غیبت صغرا از هر نظر مورد اعتماد آن حضرت بوده‌اند. از این جهت نقش و وظایف آنان بسیار سنگین و حساس بود؛ زیرا تمام وظایفی که برعهدۀ امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) بود، اما به‌واسطۀ غیبت مصلحت نبود که آن حضرت به‌صورت مستقیم خود انجام دهند، از طریق نواب اربعه انجام می‌شد.

بنابراین، آنان عهده‌دار انجام وظایف متعددی بودند؛ مانند:

1. پاسخ‌گویی به پرسش‌های فقهی و مشکلات علمی و عقیدتی مردم.

2. رفع شک و تردیدهایی که دشمنان درباره وجود و زنده بودن آن حضرت در جامعه القاء می‌کردند.

3. مبارزه با مدعیان دروغین امامت.

4 گرفتن اموالی که متعلق به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و یا باید در اختیار آن حضرت باشد و مصرف آن در مسیرهایی که ایشان تعیین کرده‌اند و حلّ مسائل مالی و معیشتی شیعیان و مسلمانان.

5. سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین وکلای امام در شهرها و کشور های مختلف.

6. رسیدگی به دعاوی مردم و حل اختلافات موجود بین آنان.

7. آماده کردن جامعه برای زمان غیبت کبری.

8. حمایت از شیعیان و مظلومان در برابر زورگویی‌های حکومت‌های فاسد و … .[1]


[1]. سایت اسلام کوئست.