searchicon

کپی شد

همسران سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

‏برخی از دانشمندان شیعه و اهل سنت، داشتن همسران متعدد برای حضرت سلیمان (علیه السلام) را نقل نموده‌اند، ولی به نظر می‌رسد در میان منابع صحیح روایی، شاهدی در این رابطه وجود ندارد و منابع اسلامی در این زمینه از نقل کتاب مقدس (عهد عتیق) متأثّر بوده‌اند.[1]

بر اساس برخی از گزارش‌ها، بسیاری از همسران آن حضرت غیر بومی بوده و یکی از آنان دختر فرعون مصر بود.[2] همسر دیگر حضرت که در کتاب مقدس از او نام برده شده، «نعمه» است که فرزندش «رحبعام»، جانشین سلیمان (علیه السلام) شد،[3] البته در صورت پذیرش ازدواج حضرت سلیمان (علیه السلام) با «بلقیس»؛ فرمانروای سرزمین سبأ، نام وی نیز در زمره همسران آن حضرت، قرار می‌گیرد.

آن‌چه که در قرآن مجيد پيرامون ملكه سبأ آمده آن است که وی ابتدا کافر بود، ولی سرانجام با هدایت حضرت سلیمان (علیه السلام)، به خداوند متعال و پیامبرش ايمان آورد و به خيل صالحان پيوست، اما اين‌كه بعد از ايمان، به كشور خود بازگشت و به حكومت خود از طرف حضرت سليمان (علیه السلام) ادامه داد؟ يا نزد سليمان ماند و با او ازدواج كرد؟ يا به توصيه سليمان با يكى از ملوک يمن كه به عنوان «تبع» مشهور بودند، پيمان زناشويى بست؟ در قرآن اشاره‏‌اى به اينها نشده‌است؛ چون در هدف اصلى قرآن كه مسائل تربيتى است دخالتى نداشته، ولى مفسران و مورخان، هر كدام راهى برگزيده‏‌اند كه تحقيق در آن ضرورتى ندارد، هر چند طبق گفته بعضى از مفسران، مشهور و معروف، همان ازدواج او با سليمان (علیه السلام) است.[4]

[1]. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اول پادشاهان،11/3 و 4.

[2]. کتاب مقدس، همان، 3/1.

[3]. همان، 14/21.

[4]. ر.ک: آلوسى، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج ‏10، ص 203 و 204؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏15، ص 484؛ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۴، ص ۴۹۶۸.