searchicon

کپی شد

موافقان  و مخافان علی بن محمد سمری

علی بن محمد سمری شخصی امین، مورد اعتماد و دارای اخلاق نیکویی بود؛ از این رو مورد احترام عموم مردم از اهل سنت و شیعیان قرار می‌گرفت.

بر این اساس و با توجه به نیابت خاص وی از امام زمان (علیه السلام)، تمام علاقه‌مندان آن‌حضرت جزو موافقان وی به شمار می‌آیند، البته با عنایت به نیابت و وکالت خاصه علی بن محمد سمری از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طبعاً دشمنان و مخالفان امام (علیه السلام)، باید مخالفان وی نیز به حساب آیند، اما با توجه به تقیه و استتاری که در کارهایش داشته، در نتیجه دشمنان مطرحی برای وی نبودند.