searchicon

کپی شد

مهریه و خمس

زمینی که مهریۀ زن است، جزو اموال زن حساب شده و در آمد آن نیز جزو در آمد زن محاسبه می شود. بنابراین اگرچه اصل مهریه، بنابر فتوای مراجع معظم تقلید، خمس ندارد، ولی اگر مهریه مانند زمینی باشد که درآمدزا است، اگر در آمدش بیش از یک سال خمسی باقی بماند، به آن خمس تعلّق می گیرد.

امّا اگر کسی هر سال مازاد درآمد خود را به عنوان مهریه به همسرش دهد چه حکمی دارد، در این رابطه نظر مراجع عظام را بیان می کنیم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که معمولاً (همان گونه که در عرف امروز معمول است) زنان آن را مطالبه نکنند جزو دیونِ قابلِ کسر محسوب نمی شود.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

مانعی ندارد که مازاد درآمد خود را به عنوان بخشی از بدهی خود، به همسرش بپردازد و در این صورت خمس لازم نیست.

نمایۀ مرتبط:

“خمس اموال زنان شاغل” سؤال 6436 (سایت اسلام کوئست: 6649.