searchicon

کپی شد

لواط با برادر همسر قبل از ازدواج

با توجه به این که لواط یکی از گناهان کبیره است عقوبت هایی را به دنبال دارد از جمله عقوبت های لواط حرمت ازدواج است، حضرت امام خمینی(ره) در این باره فرموده اند: “اگر کسی با مردی لواط کند و لو این که مقداری از حشفه[1] داخل شود، مادر لواط داده و مادر بزرگش و هر چه بالاتر رود‏، و دختر لواط داده و دختر دخترش و هر چه پائین تر رود و خواهرش، بر فاعل حرام می شوند اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ[2] نباشند اما مادر و دختر و خواهر فاعل بر مفعول حرام نمی شود.[3] بله اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‏شوند.

همه مراجع تقلید در این مسأله یک نظر دارند و از نظر شرع مقدس هیچ راهی برای جواز و صحت چنین ازدواجی وجود ندارد و این عمل شنیع باعث حرمت ابدى می شود.[4][1]. ختنه گاه.

[2]. آنچه نقل شد نظر امام خمینی (ره) بود اما بعضی از مراجع دیگر می فرمایند:

مکارم: اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى‏شود، صافى، تبريزى: بنا بر احتياط بر لواط كننده در صورتى كه بالغ بوده حرام است.

فاضل: اگر شخص بالغى با پسر نابالغى لواط كند، با احراز تحقّق دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام مى‏شود ولى اگر فاعل نابالغ باشد يا شك كند كه بالغ بوده بر او حرام نمى‏شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتياط بر او حرام مى‏شود.

سيستانى: مسأله مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده در صورتى كه بالغ بوده حرام مى‏شود، هر چند كمتر از ختنه‏گاه داخل شود.

[3]. موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيله، ترجمه، اسلامى، على‌، ، ج‏3، م 24، ص 503،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، سال 1425 هـ ق‌.

[4]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 281، م 24.