searchicon

کپی شد

فرزندان حسین بن علی شهید فخ

در مورد تعداد فرزند یا فرزندان شهید فخ اطلاعی در دست نیست و کتاب‌های تاریخی در این مورد ساکت هستند.